វីដេអូ

ភាគទី២៖ បុរសម្នាក់បានជេប្រមាថលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី តាមហ្វេសប៊ុកផង ឆាតមកជេផង ខលទូរស័ព្ទមកគំរាមផង មិនអស់ចិត្តថែមទាំងជិះរថយន្តមករករឿងលោកសុវណ្ណ រិទ្ឋី ដល់ការិយាល័យបង្កអោយមានការភ្ញាក់ទាំងកណ្តាលថ្ងៃត្រង់

វីដេអូថ្មីៗ