ស្ដាយណាស់ ក្រុមរបស់កម្ពុជា បានរងបរាជ័យទាំង២ក្រុមយប់នេះ

ស្ដាយណាស់ ក្រុមរបស់កម្ពុជា បានរងបរាជ័យទាំង២ក្រុមយប់នេះ៖

- ក្រុម Cambodian All Stars ចាញ់ក្រុមថៃ SCG Muangthong United ០-៤ ក្នុងជំនួបមិត្តភាព

- ក្រុម U-15 កម្ពុជា ចាញ់ក្រុម U-15 ប្រ៊ុយណេ ០-២ ក្នុងពានរង្វាន់ AFF U-15 Championship

រូបភាព៖ kleykley