គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៦ខែមីនា៖ កម្ពុជា ប្រកាស​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩​ ចំនួន២នាក់ថ្មីទៀត សរុបកើនដល់៩៨នាក់ ខណៈមានអ្នកជំងឺម្នាក់​បានជាសះស្បើយ
ព័ត៌មាន
7.41K

រាជធានីភ្នំពេញ​៖ ​យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩ (COVID-19) ថ្មីចំនួន០២នាក់បន្ថែមទៀត ធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានឡើងដល់៩៨នាក់ហើយ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ខណៈដែលថ្ងៃនេះ មានអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០១នាក់ទៀតផងដែរ។ ​

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖