គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៥ខែមីនា៖ កម្ពុជា​ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន​៥នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត ​សរុបកើនដល់៩៦នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៤នាក់ទៀត​ជាសះស្បើយ
ព័ត៌មាន
8.23K

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ​យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ (COVID-19) ថ្មីចំនួន ៥នាក់បន្ថែមទៀត ធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងដល់៩៦នាក់ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ រហូតដល់ចំនួន ៤នាក់​។ ​

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖