ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ច្រានចោលទាំងស្រុងនូវសារសំឡេងលាក់ប្រភពថា «រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបិទរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលវីរុស កូវីដ១៩»
ព័ត៌មាន
627

ភ្នំពេញ៖ ថ្មីៗនេះ មានជនខិលខូចមួយចំនួន បានបំប៉ោងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ចែកចាយសំឡេងមួយ ផ្ញើទៅកាន់អ្នកប្រេីប្រាស់បណ្តាញសង្គម ដោយប្រាប់ថា អាជ្ញាធរគ្រោងបិទរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសារសំឡេងនេះ រហូតសារសំឡេងនេះ ត្រូវបានចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់។

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ច្រានចោលទាំងស្រុង នូវសារសំឡេងដែលលាក់ប្រភព ត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្តាញសង្គម ផ្សព្វផ្សាយថា «រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបិទរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលវីរុស កូវីដ១៩» ។

ចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមអានលិខិតទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ ៖