​ក្លឹបបឹងកេង ប្រកាសជាផ្លូវការនៃសមាសភាពកីឡាករ​​ក្នុងលីគកំពូលរដូវកាល២០២០

យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្លឹបបឹងកេង នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះថា សូមបង្ហាញជូនជាផ្លូវការនៃសមាសភាពកីឡាកររបស់យើងក្នុងលីគកំពូលរដូវកាល២០២០៕