ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន«បង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យ និងដោះស្រាយការតវ៉ារបស់បេក្ខជន លើលទ្ធផលប្រឡង់បាក់ឌុប»
ព័ត៌មាន
2.37K

ភ្នំពេញ​៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូម សម័យប្រឡង៖ ១៩ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយសម្រេច «បង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យ និងដោះស្រាយការតវ៉ារបស់បេក្ខជន លើលទ្ធផលប្រឡង់បាក់ឌុប» ៖