ក្រសួងធនធានទឹក បានបញ្ជាក់ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកជំនន់នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហានេះ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨
ព័ត៌មាន
446

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ៖

១-ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង

២-ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ

៣-ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម

៤-ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ

៥-ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង

៦-ទន្លេបាសាក់-កោះខែល

៧-ទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម

៨-ទន្លេសាប-កំពង់លួង

កម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅវេលាម៉ោង០៧ព្រឹកថ្ងៃនេះ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្ត មានដូចខាងក្រោម៖