ផលិតផលថ្មី Konfulon F11 និង F12 ដែលជាបាសវ៉ាលីដ៏ទំនើប និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មរបស់ Konfulon ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង
ព័ត៌មាន
380

កម្មវិធីជួបជុំ ឬដំណើរកម្សាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់ដែលសប្បាយរីករាយ ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មី Konfulon F11 និង F12 ដែលជាបាសវ៉ាលីដ៏ទំនើប និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មរបស់ Konfulon ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះមកបំពាក់លើបាស Bluetooth ទាំង 2 នេះ សមត្ថភាពរបស់ F11 ⁃ កម្លាំងថ្មអាចចាក់រហូតដល់ 7-8 ម៉ោង ⁃ កម្លាំងបាសរហូតដល់ 80W ⁃ ទំហំបាស 15 អីុង ⁃ ទម្ងន់ប្រហែល 15kg ⁃ សម្បកផលិតដោយជ័រ TPE ពិសេស សមត្ថភាពរបស់ F12 ⁃ កម្លាំងថ្មអាចចាក់រហូតដល់ 10-12 ម៉ោង ⁃ កម្លាំងបាសរហូតដល់ 120 ⁃ ទំហំបាស 15 អីុង ⁃ ទម្ងន់ប្រហែល 21kg ⁃ សម្បកផលិតដោយជ័រ TPE ពិសេស បញ្ជាក់: បាសទាំង 2 ខាងលើអាចច្រៀងខារ៉ាអូខេបានយ៉ាងងាយស្រួល លោកអ្នកអាចរកជាវផលិតផលទាំង 2 នៅតាមបណ្តាហាង Konfulon ទាំង 14 សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងការធានាគុណភាពរយៈពេល 6 ខែទៀតផង  Konfulon និមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរសព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជា៕