បញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ៥០%នៅចាំអីទៀត! ពិព័រណ៍ផលិតផល Konfulon ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងតាំងពិពណ៌កោះពេជ្រ
ព័ត៌មាន
1.38K

ប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់មកហើយនូវផលិតផលKonfulon ពេលនេះមានកម្មវិធីពិព័រណ៍ផលិតផល Konfulon ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩នេះ ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីៗ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗនាយុគ្គសម័យ ២០១៩​ ជាមួយនឹងកម្មវិធីបញ្ចុះដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់ពីមុនមករហូតដល់៥០% ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Konfulon។

សូមបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងតាំងពិពណ៌កោះពេជ្រ នាថ្ងៃទី១៨​-១៩ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៩ លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ 016 777 075៕