កញ្ញា សាសា បាត់មុខពីសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំ ស្រាប់តែឃើញកញ្ញាកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
កម្សាន្ត
9.37K

ភ្នំពេញ៖ កញ្ញា សាសា បាត់មុខពីសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំស្រាប់តែឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយកញ្ញាបានសរសេររៀបរាប់ថាកំពុងមានបញ្ហា « ខ្ញុំកំពុងនៅបាងកកប្រទេសថៃហីយពេលដែលខ្ញុំជារបួសខ្ញុំនឹងធ្វេីកាឡាយ video ទាក់ទង់នឹងចង្ការបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាអោយបានដឹង នឹងប្រុងប្រយ័ត្នកុំអោយដូចខ្ញុំ កុំអោយអស់ទាំងលុយឈឺទាំងសាច់នឹងខាន់ពេលវេលាដូចនាងខ្ញុំ » ការសរសេររៀបរាប់របស់កញ្ញា សាសា នៅក្នុងហ្វេសប៊ុក របស់កញ្ញា នៅមុននេះបន្តិច នាវេលាម៉ោង ៦ ល្ងាចថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩ នេះ៕