សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ៖ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត មិនតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើមឡើយ គឺទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង
ព័ត៌មាន
280

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គណះកម្មាធិការជាតិសុវត្តិភាព ចរាចរណ៏ផ្លូវគោក បានជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានយន្ត មិនតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើមឡើយ គឺទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង ។

សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹង៖