ដោសារតែ Chelsea ធ្វើឲ្យ Manchester City​ បាត់បង់តំណែងទៅកាន់កំពូលតារា

David Luiz និង N'Golo Kante បានធ្វើឲ្យ Chelsea រីកមុខរីកមាត់ ដោយបានយកឈ្មះ Manchester City​ ដោយលទ្ធផល ២ ទល់និង ០។ ការបរាជ័យលើកនេះអាចធ្វើឲ្យ Manchester City​ បាត់បង់តំណែងទៅកាន់កំពូលតារាបាន។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សរុបការប្រកួតទាំង ១៦ លើកមក Manchester City មាន ៤១ពិន្ទុ ក្រោម Liverpool តែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ៕